Plavba na plachetnici v noci

A dá se plout i v noci? To je otázka, kterou dostávám od posádek na Viktorce kupodivu často. Odpověď na tuhle otázku je jednoduchá. Ano i v noci se dá plout. Proč by taky ne? Moře a všechno okolo zůstává stejné, jen je méně světla. Záměrně píšu, že je méně světla a ne hůře vidět, protože to by nebyla vždy pravda. Dokonce je to tak, že je mnoho nocí, kdy je vidět na moři lépe než ve dne. Jak je to možné? Je to jednoduché. Každá loď má světla. Ty na lodi nemáme proto, abychom viděli my, ale aby bylo vidět nás. Jsou to světla poziční, motorové a kotevní světlo. Na plachetnici si nepotřebujeme svítit na cestu, protože se nemusíme vyhýbat výmolům jako na silnici. Na lodi vždy musíme vědět, kde jsme a k tomu nám slouží námořní mapa. Bez znalosti pozice v mapě by nikdo neměl plout ve dne, natož v noci. K určení pozice v mapě se dnes samozřejmě používá GPS a různé navigace, ale i přesto je důležité si před vyplutím prostudovat papírovou námořní mapu a předem si na trase identifikovat krizová místa. Nikdy nevěřte slepě tomu, co vám ukazuje navigace na lodi, nebo dokonce v telefonu. Nestává se to sice často, ale už jsem plul s lodí dobrých 200 metrů od břehu, ale dle navigace po ostrově. Takže pravidlo číslo jedna pro jakoukoliv plavbu je, vím kde jsem. Může se stát, že navigace přestane fungovat. To je situace, kdy se bez námořní mapy už neobejdete. V mapách jsou zakresleny majáky a podle nich dokážeme s velkou přesností určit naší polohu. K tomu nám stačí kompas a bez toho snad žádná loď nevyplouvá. Důležité je nejprve maják objevit a potom identifikovat. Každý maják svítí, nebo bliká a podle toho jak, ho poznáme. Nebudu to dlouze popisovat, ale majáky blikají různě. Každý vysílá stále dokola v určitém čase několik záblesků. To, kolik záblesků a v jakém čase a jakou barvou vyčtete právě v námořní mapě. K přesnému určení naší polohy potřebujeme vidět majáky alespoň dva. Pak už stačí si v mapě promítnout náměr na oba známé majáky a tím získáme naší pozici. Tím bych opustil pozici a věnoval se tomu, co vidíme kolem sebe. Už jsem psal. Že lodě mají poziční světla a ty jsou v noci viditelné na vzdálenost mnoha mil. Poziční světla jsou červená na levoboku, zelená na pravoboku a bílé světlo na zádi. Každé má svůj úhel, kterým svítí. Podle kombinace barev které vidíte, poznáte i směr, kterým pozorovaná loď pluje. Může se to zdát složité, ale věřte, že v reálu na moři si to osvojíte velmi rychle. Na plachetnici při plavbě na plachty máme až na několik výjimek přednost před motorovými loděmi a to platí i v noci. Nezapomeňte, že pokud rozsvítíte motorové světlo, tak se práva přednosti plachetnice vzdáváte. Posádky mají vždy největší obavu z velkých lodí. Já jsem přesvědčený, že od nich nebezpečí nehrozí. Jsou na nich profesionálové a pokud jste správně osvětleni, věřte, že se vám obloukem vyhnou. Při míjení zachovejte klid a pozor, v noci vypadá vše svítící blíž. Při plavbě pod plachtami když se nějaká loď blíží, krátce posvítím silnou baterkou do plachet. Je prostě dobré být vidět. Na začátku jsem psal, že je mnoho nocí, kdy je na moři vidět lépe než ve dne. Ano je to tak. V období kolem úplňku za jasné oblohy se na klidné hladině zrcadlí miliardy hvězd a do toho svítí měsíc víc, než jakékoliv pouliční světlo, tak si opravdu můžete na palubě číst. Dokonce i když měsíc nesvítí, je pořád krásně vidět. To jsou na moři ty nejhezčí okamžiky. No utřeme slzu a pomalu budeme vplouvat do přístavu nebo na kotviště. Možná jste už unaveni, ale je potřeba právě v téhle situaci zmobilizovat síly a důkladně se soustředit. Začněte opět u mapy a znovu si zkontrolujte, jestli na vás na hladině, nebo pod ní, nečíhá nějaké nebezpečí. Je mnoho přístavů, kde jsou před vjezdem neoznačená skaliska a je potřeba o nich vědět. Další nebezpečí mohou být malé rybářské, často špatně osvětlené lodě. Musíte počítat s tím, že vás budou oslňovat světla na břehu a v takové situaci lehko něco přehlédnete. Plujte pomalu a ztlumte si jas svých navigačních přístrojů. I ty vás mohou oslňovat. Často také v zátokách před přístavem stojí lodě na kotvách a ne všechny mají rozsvícené kotevní světlo. Ty co ho rozsvícené mají, můžete přehlédnout právě kvůli světlům na pobřeží. Při vjezdu do přístavu nebo na kotviště můžete použít baterku, ale nikdy byste neměli nikoho oslňovat. Pokud nějakou loď vidíte, tak na ni nemusíte svítit, sviťte vždy na hladinu a buďte ke svému okolí ohleduplní. Plavba v noci na plachetnici je krásná a jsou to přesně ty okamžiky, proč si moře zamilujete. Jen je třeba být o něco opatrnější než ve dne a důsledně dbát na bezpečnost. To znamená, že v noci má každý na palubě (v horších podmínkách i v podpalubí) na sobě záchrannou vestu a to i při plavbě na motor za bezvětří. Během plavby by na palubě měli být vždy alespoň dva. Ano, někteří víte, že já bývám nejraději v noci na palubě sám a dokonce měli i někteří z mých kamarádů v noci hlídku taky po jednom. Ale to byli námořníci, ke kterým jsem získal důvěru, že nic nepodcení. Každý kdo je v noci na palubě sám, musí být v jakémkoliv počasí vždy připoután k lodi. A co alkohol a noční plavba? Jednoznačně ne. Není problém si dát ve dne na lodi pivko nebo sklenku vína (kapitán samozřejmě ani to), ale v noci si raději vyberte tavernu na břehu a tam si dejte, co hrdlo ráčí a žaludek snese. V taverně se můžete předvádět jak chcete, ale na moře vyplouvejte s čistou hlavou a s pokorou. Vlastní ovládání lodi je v noci stejné jako ve dne. My co plujeme na vlastních lodí, saháme pro lana automaticky, na charterových lodích si třeba označte před vyplutím ty nejdůležitější. Během noční plavby buďte opatrnější než ve dne, berte jenom tolik plachet, kolik bezpečně uvezete, sledujte předpověď a vývoj počasí. Mějte vždy plán B a když se vám něco nezdá, plavbu zrušte, zkraťte nebo odložte. Na druhou stranu není třeba se plavbě v noci vyhýbat, nebo se jí bát. Věřím, že pokud máte moře rádi, tak si i noční plavby oblíbíte.

každý může plout:-)

pokud máte chuť si plavbu na plachetnici vyzkoušet, mrkněte na: www.naplachty.cz/rezervace